Tjänst för verksamhetsberättelser för privata producenter av social- och hälsovårdstjänster och självständiga yrkesutövare
Framsida Kontaktinformation Blanketter

Yhteystiedot

Vid behov kan du kontakta:

1. I riksomfattande tillstånd och anmälningar som gäller social- och hälsovården, Valviras begäran om uppgifter samt frågor som gäller registret ber vi dig kontakta Valvira.

•    sosiaalihuolto yshluvat[a]valvira.fi,
•    terveydenhuolto ythluvat[a]valvira.fi eller
•    rekisteri valveri[a]valvira.fi

2. I ärenden som gäller självständiga yrkesutövare samt i tillståndsärenden som är begränsade till ett regionförvaltningsverks område ber vi dig kontakta regionförvaltningsverket i ifrågavarande område. I frågor som gäller begäranden av uppgifter från ett regionförvaltningsverks område ber vi dig kontakta det avsedda regionförvaltningsverket:

•    Regionförvaltningsverket i Södra Finland, kirjaamo.etela[a]avi.fi
•    Regionförvaltningsverket i Östra Finland, kirjaamo.ita[a]avi.fi
•    Regionförvaltningsverket i Lappland, kirjaamo.lappi[a]avi.fi
•    Regionförvaltningsverket i Sydvästra Finland, kirjaamo.lounais[a]avi.fi
•    Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland, kirjaamo.lansi[a]avi.fi
•    Regionförvaltningsverket i Norra Finland, kirjaamo.pohjois[a]avi.fi