Framsida Kontaktinformation E-tjänster
Suomeksi

Välkommen till elektroniska tjänsten för privata producenter av social- och hälsovård 

Serviceproducenterna och de självständiga yrkesutövarna ska årligen lämna tillståndsmyndigheten en verksamhetsberättelse (10 § i lagen om privat hälso- och sjukvård (152/1990) och 16 § i lagen om privat socialservice (922/2011)).

Elektroniska tjänsten

Ge elektroniska verksamhetsberättelse så här:

1. Logga in till elektroniska tjänsten att välja ”E-tjänster” –mellanblad.
Serviceproducenterna använder Katso –kod för att logga in. (Mer information vero.fi)
Självständiga yrkesutövarna använder sina personliga nätbankskoder.

2. Efter inloggningen ge den information som frågas. Anvisningar i tjänsten guidar vid behov.

3. Observera att verksamhetsberättelse måste kontrolleras i sammandrag innan skickandet. Om du vill spara verksamhetsberättelse för dig själv, lagra det nu. Efter skickandet är det inte mer möjligt.

4. Tjänsten skickar kvitteringen till anmälarens email.