Tjänst för verksamhetsberättelser för privata producenter av social- och hälsovårdstjänster och självständiga yrkesutövare
Framsida Kontaktinformation Blanketter
Suomeksi

 

Privata producenter av hälso- och sjukvårdstjänster, privata producenter av socialservice samt självständiga yrkesutövare ska årligen lämna tillståndsmyndigheten en verksamhetsberättelse om det föregående årets verksamhet före utgången av februari månad innevarande år (10 § i lagen om privat hälso- och sjukvård (152/1990) och16 § i lagen om privat socialservice (922/2011). Valvira är tillståndsmyndighet, om serviceproducenten är verksam inom två eller flera regionförvaltningsverks områden. I övriga fall är tillståndsmyndigheten regionförvaltningsverket i respektive område.

För att komma igång, välj "Blanketter" i ärendetjänstens övre fält.

Samtliga kunder loggar in i Valveris tjänst för inlämning av verksamhetsberättelse med personliga bankkoder, mobilcertikat eller certifikatkort.

Närmare anvisningar om hur man ger och begär fullmakter finns på tjänsten Suomi.fi som drivs av Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata (DVV).

DVV:s kundtjänst för organisationer ger stöd vid ibruktagandet av suomi.fi-tjänsterna.

 

Andra relaterade saker