Framsida Kontaktinformation E-tjänster
Suomeksi

Välkommen till elektroniska tjänsten för privata producenter av social- och hälsovård 

Tjänsten är för privata producenter av social- och hälsovårdstjänster och självständiga yrkesutövarna för att lämna verksmanhetsberättelse.

Verksamhetsberättelsen kan lämnas från 7.1.2020.

Tjänsten för verksamhetsberättelser valveri.fi övergår till att använda Suomi.fi-identifiering i företagsärenden i januari 2020. Katso-tjänsten ersätts med Suomi.fi-fullmakter och Suomi.fi-identifiering, som produceras och administreras av Befolkningsregistercentralen (BRC). Med hjälp av Suomi.fi-fullmakter kan en företagskund ge en annan person eller ett annat företag fullmakt, dvs. rätten att uträtta ärenden på det andra företagets vägnar. Identifiering i tjänsten sker med bankkoder, mobilcertifikat eller certifikatkort. De fullmakter som använts i tjänsten Katso, som varit tidigare i användning i tjänsten, överförs inte till tjänsten Suomi.fi, utan fullmakterna ska utfärdas på nytt i tjänsten Suomi.fi.

De organisationer som inte har person med rätt att representera huvudmannen, inte kan ge fullmakt via Suomi.fi-tjänsten, utan man administrerar fullmakter fortfarande via Katso-tjänsten.

Självständiga yrkesutövarna loggar in i tjänsten med personliga bankkoder, mobilcertifikat eller certifikatkort.

Serviceproducenterna och de självständiga yrkesutövarna ska årligen lämna tillståndsmyndigheten en verksamhetsberättelse (10 § i lagen om privat hälso- och sjukvård (152/1990) och 16 § i lagen om privat socialservice (922/2011)).