Framsida Kontaktinformation
Suomeksi

Ärendetjänsten är avsedd för

1. privata producenter av social- och hälsovårdstjänster och 2. självständiga yrkesutövare

för inlämning av verksamhetsberättelser.


 
Verksamhetsberättelser för år 2020 kan lämnas in från och med 7.1.2021.

Privata producenter av hälso- och sjukvårdstjänster, privata producenter av socialservice samt självständiga yrkesutövare ska årligen lämna tillståndsmyndigheten en verksamhetsberättelse om det föregående årets verksamhet före utgången av februari månad innevarande år (10 § i lagen om privat hälso- och sjukvård (152/1990) och16 § i lagen om privat socialservice (922/2011). Verksamhetsberättelserna för år 2020 ska lämnas in under tiden 7.1–28.2.2021. Valvira är tillståndsmyndighet, om serviceproducenten är verksam inom två eller flera regionförvaltningsverks områden. I övriga fall är tillståndsmyndigheten regionförvaltningsverket i respektive område.
 
 

Samtliga kunder loggar in i Valveris tjänst för inlämning av verksamhetsberättelse med personliga bankkoder, mobilcertikat eller certifikatkort.


Närmare anvisningar om hur man ger och begär fullmakter finns på tjänsten Suomi.fi som drivs av Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata (DVV). DVV:s kundtjänst för organisationer ger stöd vid ibruktagandet av suomi.fi-tjänsterna.
 


Observera att ärenden som gäller tillstånd och anmälningar i samband med social- och hälsovårdstjänster sköts i Valviras e-tjänster.

Mer information finns på Valviras och regionförvaltningsverkens webbplatser.

 

Vid behov kan du kontakta:


1. I riksomfattande tillstånd och anmälningar som gäller social- och hälsovården, Valviras begäran om uppgifter samt frågor som gäller registret ber vi dig kontakta Valvira.

•    sosiaalihuolto yshluvat[a]valvira.fi,
•    terveydenhuolto ythluvat[a]valvira.fi eller
•    rekisteri valveri[a]valvira.fi


2. I ärenden som gäller självständiga yrkesutövare samt i tillståndsärenden som är begränsade till ett regionförvaltningsverks område ber vi dig kontakta regionförvaltningsverket i ifrågavarande område. I frågor som gäller begäranden av uppgifter från ett regionförvaltningsverks område ber vi dig kontakta det avsedda regionförvaltningsverket:

•    Regionförvaltningsverket i Södra Finland, kirjaamo.etela[a]avi.fi
•    Regionförvaltningsverket i Östra Finland, kirjaamo.ita[a]avi.fi
•    Regionförvaltningsverket i Lappland, kirjaamo.lappi[a]avi.fi
•    Regionförvaltningsverket i Sydvästra Finland, kirjaamo.lounais[a]avi.fi
•    Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland, kirjaamo.lansi[a]avi.fi
•    Regionförvaltningsverket i Norra Finland, kirjaamo.pohjois[a]avi.fi

Tillgänglighetsutlåtande