Tjänst för verksamhetsberättelser för privata producenter av social- och hälsovårdstjänster och självständiga yrkesutövare
Framsida Kontaktinformation Blanketter
Suomeksi

Verksamhetsberättelser för år 2020 kan skickas till 28.2.2021

Privata producenter av hälso- och sjukvårdstjänster, privata producenter av socialservice samt självständiga yrkesutövare ska årligen lämna tillståndsmyndigheten en verksamhetsberättelse om det föregående årets verksamhet före utgången av februari månad innevarande år (10 § i lagen om privat hälso- och sjukvård (152/1990) och16 § i lagen om privat socialservice (922/2011). Verksamhetsberättelserna för år 2020 ska lämnas in under tiden 7.1–28.2.2021. Valvira är tillståndsmyndighet, om serviceproducenten är verksam inom två eller flera regionförvaltningsverks områden. I övriga fall är tillståndsmyndigheten regionförvaltningsverket i respektive område.

För att komma igång, välj "Blanketter" i ärendetjänstens övre fält.

Samtliga kunder loggar in i Valveris tjänst för inlämning av verksamhetsberättelse med

  • personliga bankkoder,
  • mobilcertikat eller
  • certifikatkort.

Närmare anvisningar om hur man ger och begär fullmakter finns på tjänsten Suomi.fi som drivs av Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata (DVV).

DVV:s kundtjänst för organisationer ger stöd vid ibruktagandet av suomi.fi-tjänsterna.

 

Andra relaterade saker