Etusivu Terveydenhuolto Sosiaalihuolto Itsenäiset ammatinharjoittajat Yhteystiedot Asioi verkossa
På svenska

Tervetuloa yksityisten sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen antajien asiointipalveluun 

Asiointipalvelu on tarkoitettu yksityisen sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen tuottajien ja itsenäisten ammatinharjoittajien toimintakertomusten antamiseen.

Palvelujen tuottajan ja itsenäisen ammatinharjoittajan on annettava vuosittain toimintakertomus lupaviranomaiselle (Laki yksityisestä terveydenhuollosta (152/1990) 10 § ja laki yksityisistä sosiaalipalveluista (922/2011) 16 §).

Vuoden 2013 toimintakertomuksia voi antaa 6.2.2014 lukien ja ne on annettava viimeistään 28.2.2014.

Huom! Toimintakertomusten antoaikaa on jatkettu ja palvelu on auki toistaiseksi.

Toimintakertomuksen antamiseksi tulee kirjautua Valverin asiointipalveluun. Palvelujen tuottajat kirjautuvat Verohallinnon maksuttomalla Katso-tunnisteella.
Itsenäiset ammatinharjoittajat kirjautuvat asiointipalveluun henkilökohtaisilla verkkopankkitunnuksillaan.
Toimintakertomuksen antamista ja kirjautumista koskevat ohjeet ovat terveydenhuollon, sosiaalihuollon, ja itsenäisten ammatinharjoittajien välilehdillä. 

Siirry asiointipalveluun

Katso-tunnisteen voi perustaa henkilö, jolla on yrityksen nimenkirjoitusoikeus. Hän voi lisäksi myöntää muille yrityksessä työskenteleville henkilöille ns. alitunnisteita, joilla voi kirjautua asiointipalveluun ja jättää toimintakertomuksen.Valverissa voi asioida sekä Katso OTP- (salasanalista) että Katso PWD (kiinteä salasana)  -tunnistetyypeillä. Lisätietoa Katso-tunnisteesta ja sen hankkimisesta Verohallinnon sivulta

 Valveri on yksityisten sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen antajien rekisteri, jonka viranomaisosio otettiin käyttöön lokakuussa 2011.