Yksityisten sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen tuottajien ja itsenäisten ammatinharjoittajien toimintakertomuspalvelu
Etusivu Yhteystiedot Asioi verkossa
På svenska

Toimintakertomuspalvelu

- On tarkoitettu niiden yksityisen sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen tuottajien ja itsenäisten ammatinharjoittajien toimintakertomusten antamiseen, joilla on luvanvaraista toimintaa.

- Toimintakertomus on annettava vuosittain lupaviranomaiselle edeltävästä vuodesta kuluvan vuoden helmikuun loppuun mennessä (laki yksityisestä terveydenhuollosta (152/1990) 10 § ja laki yksityisistä sosiaalipalveluista (922/2011) 16 §).

- Toimintakertomuspalvelu ohjaa toimintakertomuksen oikealle lupaviranomaiselle. Valvira on lupaviranomainen silloin, kun palvelujen tuottaja toimii kahden tai useamman aluehallintoviraston alueella, muutoin lupaviranomainen on kunkin alueen aluehallintovirasto.

Aloita toimintakertomuksen tekeminen valitsemalla "Asioi verkossa" palvelun yläpalkista

 

Valveri-toimintakertomuspalvelun tunnistautuminen suomi.fi:n kautta

- vaihtoehtona pankkitunnukset, mobiilivarmenne tai varmennekortti.

Palvelujen tuottajat tarvitsevat Valveriin "SOTE- lupa- ja ilmoitusasioiden hoito"-nimetyn valtuuden tai oikeuden suomi.fi:ssä.

Ohjeita Suomi.fi -valtuuksista saatte Valviran nettisivuilta ja Digi- ja väestötietoviraston (DVV) Suomi.fi-palvelusta, josta voi myös tarkistaa omien valtuuksien tilanteen.

DVV:n organisaatioiden asiakaspalvelusta saa tukea suomi.fi-palvelujen käyttöönottoon.

 

Muuta aiheesta