Etusivu Yhteystiedot Asioi verkossa
På svenska

Asiointipalvelu on tarkoitettu yksityisen sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen tuottajien ja itsenäisten ammatinharjoittajien toimintakertomusten antamiseen.

 

Toimintakertomuksia voi antaa 7.1.2020 lukien.

Valveri.fi-toimintakertomuspalvelussa siirrytään käyttämään Suomi.fi-tunnistusta yritysasioinnissa tammikuussa 2020. Katso-palvelu korvataan Väestörekisterikeskuksen (VRK) tuottamilla ja ylläpitämillä Suomi.fi-valtuuksilla ja Suomi.fi-tunnistuksella. Suomi.fi-valtuuksien avulla yritysasiakas voi antaa toiselle henkilölle tai yritykselle valtuuden eli oikeuden asioida yrityksen puolesta. Palveluun tunnistaudutaan pankkitunnuksilla, mobiilivarmenteella tai varmennekortilla. Aiemmin palvelussa käytössä olleen Katso-palvelun valtuutukset eivät siirry Suomi.fi-palveluun, vaan valtuutukset tulee tehdä uudelleen Suomi.fi-palveluun. Suomi.fi -valtuudet -palvelun valtuuskoodi on ”Sote- lupa ja -ilmoitusasioiden hoito”.

Ne organisaatiot, joilta ei löydy kaupparekisteristä edustamisoikeudellista henkilöä, eivät voi antaa valtuuksia Suomi.fi - palvelun kautta, vaan valtuuksia hallinnoidaan edelleen Katso-palvelussa (www.yritys.tunnistus.fi).
Katso-rooli ”Valveri-käyttäjä” on liitetty automaattisesti vastaamaan Suomi.fi -valtuudet -palvelun valtuuskoodia ”Sote- lupa ja -ilmoitusasioiden hoito”.
 
Itsenäiset ammatinharjoittajat kirjautuvat palveluun henkilökohtaisilla pankkitunnuksilla, mobiilivarmenteella tai varmennekortilla.

Ohjeita uusien Suomi.fi -valtuuksien tekemiseen ja hyödyntämiseen saatte Väestörekisterikeskuksen Suomi.fi-palvelusta.

Palvelujen tuottajan ja itsenäisen ammatinharjoittajan on annettava vuosittain toimintakertomus lupaviranomaiselle (Laki yksityisestä terveydenhuollosta (152/1990) 10 § ja laki yksityisistä sosiaalipalveluista (922/2011) 16 §).